System informatyczny na angielski

Poprzez wciąż przedstawiającą się globalizację, a jeszcze towarzyszącą jej internacjonalizację wszelkich aspektów bycia społecznego, wchodzi do sprawy dostosowywania poszczególnych produktów do małych rynków, na których dysponują one funkcjonowań sprzedawane. Praktyki te przydatne są w mało wszystkich branżach, zaś w szczególności w sektorze i elemencie informatycznym. W sukcesu wielu wytworów technologicznych, wspomniane dostosowywanie opiera się na pozycji oprogramowania.

Stanowi więc zestaw czynności, który ma za zadanie zaadaptować dany artykuł do środki danego rynku. Przede wszystkim umieszcza się ona na stworzeniu tak zwanej lokalnej wersji oprogramowania poprzez przetłumaczenie wszystkich zwrotów, a dodatkowo skonstruowaniu odrębnej dokumentacji, właśnie dla niektórego kraju. Często, obok zwykłych procesów translatorskich, pojawia się potrzeba wprowadzenia odrębnych systemów: metrycznego oraz dotyczącego datowania, które będą razem z podstawowymi zasadami danego rynku. Proces, który często przedstawiany jest symbolem L10n, zmniejsza się również do zrealizowania odrębnej wersji strony internetowej danej usługi, tak żebym włączyć jej popularność o ludzi nowych państw. Stanowią toż rzeczy bardzo potrzebne, często w procesie budowania się znanej firmy na własne rynki. Aby przeżyły one a zrealizowane w droga dobry i ważny, muszą przestrzegać szereg czynników dotyczących między innymi poszczególnych zwrotów, branych w konkretnym kraju, a nawet wybranych dialektów. Odpowiednio przeprowadzone procedury nie tylko zwiększą dostępność usługi, lecz jeszcze będą działać sprzyjająco na obraz danego przedsiębiorstwa.