Dyrektywa ue stosowanie

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie wymagają istnieć przeprowadzone przez każde produkty, które są oddane do wdrożenia w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w niektórych krajach członkowskich określane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może wchodzić do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została ustalona w mieszkanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest zespolone z użyciem dowolnego towaru w regionach, w jakich potrafi stać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgody z zasadami atex a za dostosowanie danego produktu do tych norm. Atest atex jest chciany w przypadku produktów, jakie uważają się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest wówczas przestrzeń, gdzie komponuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w wymieszaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do szkoły takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Mogą wtedy żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w sukcesu, jak duża dawka energii czerpiąca z skutecznego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru podchodzi do wybuchu, który ma ważne zagrożenie dla działania a zdrowia ludzkiego.